Privacy statement Hamer en Hark

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Hamer en Hark omgaat met de persoonlijke informatie van personen, zoals bezoekers van website Hamer en Hark (hierna: ‘de gebruiker’ of ‘jij’).

Op het moment dat jij je gegevens aan Hamer en Hark verstrekt, stem je in met de voorwaarden zoals neergelegd in dit Privacy Statement. 

Hamer en Hark kan de volgende gegevens van de gebruiker verzamelen en registreren:

 • NAW-gegevens;
 • e-mailadres;
 • (mobiele) telefoonnummer;
 • website gegevens – Zoals IP-adres, jouw unieke device identifier, verkeer- en locatiegegevens en wat je hebt gedaan op onze website. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij je graag naar het Cookiebeleid.

Gegevens via Hamer en Hark en via derden 
Hamer en Hark kan gegevens van jou verzamelen op onder andere het moment dat je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, een e-mail aan ons verzendt, je gegevens publiekelijk openbaar hebt gemaakt via social media of ander publiekelijk platform of wanneer je onze website (www.hamerenhark.nl) of sociale media gebruikt.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens 
Hamer en Hark kan jouw gegevens gebruiken voor onderstaande punten (je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de genoemde doeleinden):

 • ter uitvoering van haar dienstverlening aan haar bezoekers;
 • voor het beheer van haar klantenadministratie;
 • om je informatie te verschaffen over de producten of dienstverlening van partners van Hamer en Hark
 • voor het uitvoeren van marktonderzoek en -analyse ter verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes);
 • ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) haar websites;
 • ter verbetering en beveiliging van haar websites;
 • voor historische en/of statistische doeleinden.

Met wie delen wij jouw gegevens

 • Wij kunnen je gegevens delen met partijen die wij inschakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening, zoals hiervoor toegelicht. Hamer en Hark heeft hiervoor de nodige overeenkomsten gesloten om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met de Nederlandse en Europese wetgeving. Daarbuiten verstrekken wij geen gegevens aan derden, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
 • Onze externe dienstverleners (ook wel gegevensverwerkers genoemd), zoals Cloud computing providers, die de IT-infrastructuur leveren waarop onze producten en systemen zijn gebouwd.
 • Overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan of vereist.

Websites van derden 
Met uitzondering van de hierboven genoemde (websites van) derden die Hamer en Hark als verwerker inschakelt, is dit Privacy Statement niet van toepassing op de websites van derden (zoals partners van Hamer en Hark) waarnaar Hamer en Hark een hyperlink aanbiedt. Bezoek voor het privacybeleid van deze partijen de betreffende websites. Hamer en Hark is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van andere partijen.

Gebruik van cookies 
Behalve de gegevens die wij over jou verzamelen als hierboven is omschreven, behoudt Hamer en Hark zich het recht voor om, net als de meeste websites, ook informatie te vergaren door gebruik te maken van zogenaamde cookies. Lees hier meer over het gebruik van cookies door Hamer en Hark en de gegevens die daarmee verzameld worden.

Gegevens wijzigen/afmelden

 • Raadpleeg ons Cookiebeleid om het gebruik van cookies en traceerhulpmiddelen uit te schakelen.
 • Als je je wilt afmelden voor volgen via locaties en pushmeldingen, kun je de instellingen op jouw toestel wijzigen of jouw locatie uit houden. Om webpushmeldingen te stoppen, moet je de instellingen van jouw browser gebruiken.
 • Als je bezwaar wilt maken tegen personalisatie, kun je jouw accountvoorkeuren wijzigen.

Veiligheid 
Hamer en Hark doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat jouw gegevens goed beveiligd zijn en heeft daarvoor passende maatregelen genomen. We hebben veiligheidsmaatregelen ingesteld om je gegevens te beschermen. De veiligheidsmaatregelen die we gebruiken, hangen af van het type informatie dat we verzamelen. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de computers waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. De computers zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes.

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen, voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren. Wij zullen jouw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

Privacy Statement wijzigen 
Hamer en Hark behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar Privacy Statement. De gebruikers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van Hamer en Hark te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Contacteer ons 
Kijk voor onze contactgegevens op onze website.